Central European Historic Garden Database
Country:

County:
Settlement, Garden:


 
           
   
 
Edit   Add new garden   Send   RSS
Home -> Győr-Moson-Sopron county's gardens -> Fertőd  Map search
 
  Garden description   Images   Map   Data sheet  

Fertőd, Esterházy kastélyparkPrintable version 


A védett terület 219 hektár. Ebből 143 hektár a kastély közvetlen környékén kialakított park (beleértve a szárnyépületek által közrefogott belső udvar kertjét is), 176 hektár a Lés-erdő napjainkra megmaradt területe. Az Esterházy-család Süttör mellett a családról később elnevezett Eszterházán épített egyszerű vadászlaka helyére emeltette Esterházy Miklós herceg a magyar Versailles-nak nevezett barokk kastélyegyüttest. Már 1763. január 11-én a kortársai által "Fényes" melléknévvel illetett herceg összehívta birtokrészeinek tiszttartóit, gondnokait és meghatározták, hogy a nagy mű létrehozásánál kinek mi lesz a feladata Az új kastély felépítése így olyan gyorsan haladt, hogy a herceg 1766-ban Kismartonból ide költözött és ettől kezdve nevezte a helyet Eszterházának. A kastélyépülettel párhuzamosan, részben azt követően készült el az együttes többi része. Megkezdődött a 300 hektáros kert kialakítása és belső részeinek telepítése is.

A kert tervezőjének neve nem ismert. Rapaics szerint".. .Nincs az egész országban még egy kastély, amelynek olyan szorosan összefüggne, illeszkedne az építészeti és kertészeti része, mint éppen az eszterházi". A hatalmas franciakert rendszerű park a főépület déli részén volt. Az eredeti kertben feltűnő volt a markáns öt főútvonal és szegélyükön az öt kettősfasor. Közülük a középső a kastély tengelyének folytatása volt, és hársfákból telepítették, kettő hegyesszögben futott össze. A másik kettő a középső főtengellyel párhuzamosan haladt. Eszterháza fénykora "Fényes" Miklós halálával befejeződött, a család visszaköltözött Kismartonba. Az alig használt Eszterháza hanyatlásnak indult. Ez hosszú ideig, egy évszázadig tartott. 1904-ben Pál Antal herceg visszaköltözött, a kastélyt tataroztatta és kertjét részben felesége, Cziráky Margit grófnő ösztönzésére rendbe hozatta. Az egykori franciakert helyén nyírt bukszusokból, tiszafákból, egynyári növényekből, pleasure ground-ot, ligetes szórakozóteret alakítottak ki. A nagy kert többi része változatlanul megmaradt. A díszudvarban barokkos kertet alakítottak és mértani rendben kúp alakúra metszett tiszafákkal ültették be. A II. világháborút követően a kastély szovjet katonai kórhá volt, a sok pusztítás után 1957-ben indultak meg a helyreállítási munkái.

A parkrekonstrukció elvi lehetőségét megteremtették, de a megvalósítást pénzhiány akadályozza. Az Esterházy-birtok erdőterülete: A térséget a jégkorszak elején a még erre folyó Duna alakította ki, ez a Cseri kistáj. Az eredetileg meszes Duna-hordalék - a kavics kivételével - egyrészt felaprózódott, szétmállott, másrészt kilúgozódott. Így kelet-keztek a magyarországi szakirodalomban közismert "cseri földek", a különféle arányban kavicsot tartalmazó savanyú talajok

Ha a kavicstartalom meghaladja az 50%-ot, akkor váztalajok, ha viszont ennél kisebb a kavics aránya, akkor különféle barna erdőtalajok alakultak ki. A későpleisztocén szelek lepelhomok-hordaléka utóbb rozsdabarna erdőtalajok kialakulását tette lehetővé. Az alacsony pH-értékű agyag és a "cementált" kavics nyáron a felszínig szétrepedező, kőkemény jelenség, míg hóolvadáskor vagy nagyobb csapadék hatására az agyag képlékennyé duzzad.

Ilyenkor a "cseri földek" művelhetetlenek, illetve járhatatlanok. E szélsőséges adottságokat korunkban elsősorban a tájnak nevet adó csertölgy tudja kihasználni. A pleisztocén végi, illetve holocén eleji ligetes tundrából szubreliktumként megmaradt a boróka, a nyírek, egy-egy kisebb foltban a csarab. Az újkor elejéig a kistáj körülbelül 9/10-ét a lényegében egységes tömböt alkotó "Cseri Nagyerdő" borítot-ta. Ez az erdő a honfoglalástól az egykori határvédelmi berendezésnek, a gyepű rendszemek részeként évszázadokon át lényegében lakatlan, "átjárhatatlan" volt. A XV-XVI. századra már két tömbre vált: az északit "Szentmiklósi Nagy-erdő"-nek kezdték nevezni. Majd azerdőirtások következtében ez a tömb is darabolódott. Ekkor vált ki önálló részként az akkor még a mainál legalább 2/3-dal nagyobb Lés-erdő, a Széplak melletti Cseralja-erdő (Rongyos-erdő), a Hegykő felőli Eresztvény -és Újtilos-erdő, a Pinnye felőli Haraszt-erdő és a Szereda-erdő. Ezek az önálló egységek csökkent területtel - a Szereda-erdő kivételé-vel -, mindmáig megtalálhatók. A Cseri Nagyerdő északkeleti sarkából megmaradt Schweizer Tilos-erdő közelében két fontos termőhely minősítő elnevezésként a cseri földeket jól jellemző Agyagost és a vízenyősséget jelző szóból keletkezett Söjtört kell megemlíteni. A "söjtör, sőtör" mélyedést, vápát jelent (a sajtár szavunk magas hang-rendű párjaként). A cseri földeken egy-egy ilyen összefutó "lé" szó névadóvá vált, így nevezték el a szomszédos erdő-területet "Lés"-nek, pontosabban "Lés-erdő"-nek, amelyet már 1377-ben is így hívtak. A Lés-erdő a csapadékon felül többletvízhez is jut, az egykori Szereda-erdő és a Cseralja-erdő csurga-lékvizeit összegyűjtő Kelemente-ér révén. A Lés-erdő belső részein több mélyedés, laposabb rész található. Ezekből egyet már a XIX. században is kisebb tavacskaként tartották számon, sőt még a jelenlegi erdészeti üzemterv is feltünteti. A vízzáró-víztorlaszoló cseri agyag söjtörökben összefutó, sokáig meg-maradó "lé" ad magyarázatot arra, hogya Lés-erdő jellemző tavaszi növénye a medvehagyma. A Cseri Nagyerdő -a nyugati és a keleti szegély területeit kivéve -fokozatosan az Esterházy-család birtokába került. 1720-tól- az allérendszer kialakítását tervezték az egész birtokon. Ezzel kívánták helyreállítani a Cseri Nagyerdő egykori térbeli egységét. A Lés-erdőben az allérendszerek nemcsak a kastélyhoz, mint csomóponthoz sugárirányban összefutó főallé rendszer valósult meg, hanem az ehhez illesztett négyszögrács-, sőt körmintázatot is mutató kisebb allék hálózata is. A Cseri Nagyerdő Ikvától délre eső, még mindig óriási és lényegében egybefüggő erdőbirtok tömbjében viszont még az alléalaprendszernek is csak egy része valósult meg a XIX. századi térképek tanúsága szerint. Lés-erdőben a fő- és melléknyiladék rendszer a 176 hektárnyi összterületből ma is 15 hektárt foglal el. Jelenleg a faállományok körülbelül felét a kocsányos tölgy és egyharmadát csertölgy alkotja. A Kelemente-ér közelében tölgy-kőris-szil keményfa ligetre emlékeztető társulás maradványai, másutt cseres-kocsányos tölgyesek tenyésznek, a mozaikos termőhelyi adottságok, gyertyános-tölgyesekre jellemző növényzet jelenlétét is lehetővé teszik. Előforduló fafaj még a fekete dió, nemes nyár, tulipánfa, akác, erdeifenyő, vörösfenyő, az üdébb részeken lucfenyő és több egzótaféle. A Kelemente-ér viszonylag mély "völgye" sekély talaj képzője, míg másutt cseri földeket találunk (korábban a közelben kavicsanyag nyerés is folyt). A teljes Lés-erdőt bekerítették, de a kastélypark felől szabad bejárást hagytak. A Lés-erdőnek negyedrésze vadaskert.


Address: Fertőd, Haydn u. 2.
Openness for the public: szabadon

 
Gardens by county:

Hungary
[ Bács-Kiskun ]    [ Baranya ]    [ Békés ]    [ Borsod-Abaúj-Zemplén ]    [ Budapest ]    [ Csongrád ]    [ Fejér ]    [ Győr-Moson-Sopron ]    [ Hajdú-Bihar ]    [ Heves ]    [ Jász-Nagykun-Szolnok ]    [ Komárom-Esztergom ]    [ Nógrád ]    [ Pest ]    [ Somogy ]    [ Szabolcs-Szatmár-Bereg ]    [ Tolna ]    [ Vas ]    [ Veszprém ]    [ Zala ]   
Croatie
[ Zágráb ]    [ Krapinsko-Zagorska ]    [ Sziszek-Moslavina ]    [ Karlovac ]    [ Varasd ]    [ Kapronca-Kőrös ]    [ Belovar-Bilogora ]    [ Muraköz ]    [ Primorje-Gorski Kotar ]    [ Lika-Zengg ]    [ Isztria ]    [ Verőce-Drávamente ]    [ Pozsega-Szlavónia ]    [ Bród-Szávamente ]    [ Eszék-Baranya ]    [ Vukovár-Szerém ]    [ Zára ]    [ ©ibenik-Knin ]    [ Split-Dalmácia ]    [ Dubrovnik-Neretva ]   
Czech Republic
[ Jihočeský ]    [ Jihomoravský ]    [ Karlovarský ]    [ Královéhradecký ]    [ Liberecký ]    [ Moravskoslezský ]    [ Olomoucký ]    [ Pardubický ]    [ Plzeňský ]    [ Praha ]    [ Středočeský ]    [ Ústecký ]    [ Vysočina ]    [ Zlínský ]   
Slovakia
[ Bratislavský kraj ]    [ Trnavský kraj ]    [ Nitriansky kraj ]    [ Trenčiansky kraj ]    [ ®ilinský kraj ]    [ Banskobystrický kraj ]    [ Koąický kraj ]    [ Preąovský kraj ]   
Poland
[ Alsó-Sziléziai Vajdaság ]    [ Kárpátaljai Vajdaság ]    [ Kis-Lengyelországi Vajdaság ]    [ Kujávia-Pomerániai Vajdaság ]    [ ŁódĽi Vajdaság ]    [ Lublini Vajdaság ]    [ Lubuszi Vajdaság ]    [ Mazóviai Vajdaság ]    [ Nagy-Lengyelországi Vajdaság ]    [ Nyugat-Pomerániai Vajdaság ]    [ Opolei Vajdaság ]    [ Podlasiei Vajdaság ]    [ Pomerániai Vajdaság ]    [ ¦więtokrzyski Vajdaság ]    [ Sziléziai Vajdaság ]    [ Warmia-Mazúriai Vajdaság ]   
Romania
[ Arad ]    [ Argeş ]    [ Bacău ]    [ Bistriţa-Năsăud ]    [ Bihor ]    [ Buzău ]    [ Botoşani ]    [ Brăila ]    [ Braşov ]    [ Dolj ]    [ Dâmboviţa ]    [ Alba ]    [ Galaţi ]    [ Gorj ]    [ Giurgiu ]    [ Harghita ]    [ Hunedoara ]    [ Ialomiţa ]    [ Iaşi ]    [ Ilfov ]    [ Călăraşi ]    [ Cluj ]    [ Constanţa ]    [ Covasna ]    [ Caraş-Severin ]    [ Maramureş ]    [ Mureş ]    [ Mehedinţi ]    [ Neamţ ]    [ Olt ]    [ Prahova ]    [ Satu Mare ]    [ Sibiu ]    [ Sălaj ]    [ Suceava ]    [ Teleorman ]    [ Timiş ]    [ Tulcea ]    [ Vâlcea ]    [ Vaslui ]    [ Vrancea ]   
Slovanie
[ Gorenjska ]    [ Goriąka ]    [ Jugovzhodna Slovenija ]    [ Koroąka ]    [ Notranjsko-kraąka ]    [ Obalno-kraąka ]    [ Osrednjeslovenska ]    [ Podravska ]    [ Pomurska ]    [ Savinjska ]    [ Spodnjeposavska ]    [ Zasavska ]   
Ukrainen
[ Kárpátalja ]   
 
 
Készült a  Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési valamint Kertművészeti Tanszékén
az OTKA, az NKA és a Visegrádi Alap támogatásával