Central European Historic Garden Database
Country:

County:
Settlement, Garden:


 
           
   
 
Edit   Add new garden   Send   RSS
Home -> Fejér county's gardens -> Csákvár  Map search
 
  Garden description   Images   Map   Data sheet  

Csákvár, Eszterházy-kastélyparkPrintable version 


Történeti kertjeink egyik gyöngyszeme e korai magyar tájképi angolkert. Az Országos Levéltár jelentős tervanyaga és P. Rivetti 9 rajzot ábrázoló képes albuma segít elképzelnünk a kertépítés folyamatát és egykori pompáját. Gróf Esterházy János építtetti a ma is álló grófi kastélyt. Az eredeti terv szerint a fertődi Esterházy kastély mását kívánta megépíteni Göttz Anton terve alapján, de a megvalósulás már klasszicista formát mutat. A kastély és a park építése négy fázisra bontható: Az első szakasz 1779-es dátummal fémjelezhető, Ehrengerg György János mérnök nevéhez fűződik. A terven lévő megjegyzés egyértelművé teszi, hogy "vonatkozik a Csákváron újonnan létesítendő angolkertre". A második szakasz (1784) Senft András nevéhez fűződik. Az előző kert folytatását tervezi barokk allék kialakításával. Kertépítészet-történetünkben az a különleges eset ez, amikor tájképi együttessel közösen terveznek barokk fasorokat. Általában fordítva szokott lenni, barokk kertben jelennek meg angolkerti vonások. Ekkor létesítették a fácánoskertet, a konyhakertet, a gyümölcsöskertet. A kastélypark mészköves talaján fokozott gonddal vízrendszert terveznek látvány és öntözés céljából. A harmadik tervezői szakaszban, Böhm Ferenc idejében a kert igen gazdag az angolparkokra jellemző kerti építményekben.Fúrt kútból emelik gépi úton a homlokzat előtti kis tóba a vizet, ahonnan angolkerti patakként folyik egy mélyben lévő mesterséges tóba, partján a kiemelt földből 5 m magas dombot építettek.

A medence körül a kor divatos növényei, jegenyenyár és szomorúfűz láthatók. A Német utca tengelyében vasrácsos díszkapu vezetett a kertbe, mellette hűtőző, grotta épült, teteje ma is szép kilátópont. Ezidőből valók P. Rivetti rajzai, amelyek a kiállított piramisban láthatók. Gróf Esterházy Miklós nevéhez fűződik a negyedik tervezői szakasz, aki a könyvtárat, képtárat is fejleszti. A park a Gurdi-majornál mesterséges tóval, hatalmas sziklás völgyzáró gáttal (a Császár-víz duzzasztásával), vízeséssel, a tóparton vízimalommal, "Gessner-házzal" (képtár) bővül. Hollandi háznak is nevezték, könyvtárral, képtárral, terasszal. 1951-ben bontották el. A török hagyaték mögött készült Kotics tó vizét artézi meleg kútvíz adta. A kert végében van a fácánerdő, ezt "alléerdő"-nek is nevezik. A Kozma-kapun, valamint a Szt. Huber kapun lehetett a vadászlakhoz jutni. Mellette a "Kis-Tátra-dombi" táblánál az erdőben kút és a Nagytisztásra néző vadászház állt. A belsőkertet szárazárok övezi. Ez a kerítés zavartalan kapcsolatot biztosít a végtelen tájjal. ("A-ha" a nemzetközileg ismert neve ennek a megoldásnak.) A kert hatalmas fái az elmúlt századok alatt zavartalanul fejlődtek.

Csodálatos az őszi lombszíneződés október elején. Különlegessége a kertnek, hogy az őshonos növényzet domináns. Igazi magyar tájképi kert, aminek belső része 200 hektár. A kastély ma kórház, de kertje látogatható.A csákvári volt Esterházy-kastély (ma kórház) kertje A csákvári Esterházy-kastély a 18. századvégi kastélyépítészet egyik legnagyszerűbb alkotása és kertje a magyar korai kertépítészet vitathatatlanul különleges értéke, műemlék. Ezeknek a munkáknak eredményeként megerősödött az a véleményem, hogy a kert védelmére a lehetőségek keretén belül mindent meg kell tenni. A csákvári angolkert 1797-től épült folyamatosan. Az első tervlapok következetesen angolkertként említik. A több mint 200 ha nagyságú angolkert szárazárokkal volt körülvéve (á-há stílus), ezen a belső kerten kívül fokozatosan ment át a környező tájba, így az épített kert pontos határai meg nem határozhatók, ami abban az időben célkitűzés is volt. A kert keleti irányban a vadaskertben folytatódott, északi irányban a Vértes látványával zárult. Déli irányban a völgyben lévő Gurdi majorban és a körülötte kertépítészetileg kialakított mesterséges tóban, partján álló vízimalomban (Gessner-ház) teljesedett ki, ide a Princ-allén lehetett eljutni. itt voltak az angolkerthez tartozó állatok, a medveház is, a méhes is stb. Nyugati irányban ehhez az együtteshez tartozott az az építménykülönlegesség, amit ma lőportoronyként tartanak számon a csákváriak. A kastélykertben a szentimentális kertépítészeti ízléshez igazodóan különböző kerti építmények voltak nagy számban, kínai ház, egyiptomi piramis, Apolló temploma stb. Ma a legteljesebb épségben az ún. török építmény maradt meg, mert korábban vadászkápolnaként működött és emlegették.

Az angol-gót stílusban épült Diana kaput az 50-es években bontották el a Gessner házzal egyidőben és volt egy angol-gót stílusjegyeket magán viselő hollandi ház. Ebbe a sorozatba tartozott az angol-gót stílushoz, a romantikához igazodó lőportorony is. Az Országos műemléki Felügyelőségen 1979-ben elkészült a kert ún. török építményének rekonstrukciós kiviteli terve. 1981-ben a kórház vezetése kérésére elkészült az OMF építészeti osztályán (dr. Örsi Károly) a kórház kezelésében lévő kertrész rekonstrukciós kiviteli tervének első üteme. A teljes kertterület vegyes kezelésben van: - önkormányzati 4,7 ha - erdészeti üzem (volt kertészet pálmaházzal) 4,4 ha - gyógyintézeti kezelés 26,7 ha - erdészeti kezelés 56,2 ha A művészettörténeti szakértők egybehangzó véleménye szerint a kerti építmények sorába tartozik az ún. Szentháromság építmény is, ami stílusjegyei alapján különleges alkotása korának. Ezt a kertművészeti érétket a végső pusztulás fenyegette, ezért fontos volt gyorsan cselekedni. A kert építménye az elmúlt évtizedekben történt, nem kellően átgondolt munkák során méltatlan környezetbe került, ezért olyan határozat született, hogy méltóbb helyen kell a kertben elhelyezni, az eredeti helyéhez viszonylag közel, ahol megfelelő védelme is biztosított. Így került a kastélyépület délkeleti oldalára az épület közelébe. 1998. szeptember 12-én ünnepélyesen lett átadva több száz helybéli jelenlétében a restaurált alkotás megáldva dr. Takács Nándor székesfehérvári megyéspüspök által Mária ünnepen, hiszen középen Mária szobra áll. Az 1779-től épülő kert első díszei közül való a nagyméretű kőszobrászati értékű napóra.

A kastélyépülettel szemben a főtengelyben jelentett látványt, mutatta az időt. Bartha Lajos csillagász szakértő szerint a napórák között is kuriózum. Valamikor régen ledöntötték, összetörték, darabjaira a bokrok között a 1960-as években figyelt fel Dr. Örsi Károly, aki felmérte, lefényképezte, a kert helyreállítási terveibe beépítette, restaurálását szorgalmazta. A helyreállítási munkák során lett időszerű eredeti helyére való visszaállítása, amit a mai kezelő - a gyógyintézet - is támogatott. Az OMvH-ÁMRK soproni kőszobrászai Faragó János vezetésével, Bérci László művészettörténész szakértelmével segítve helyreállították. A 200 éves napóra jelentős ünnepség keretében lett felavatva 1999. augusztus 11-én, a teljes napfogyatkozáskor a Flóriána-napok nyitóünnepségén. A Magyar Nemzeti Televízió az ?Édes otthon? című játékfilmje részére rögzítette az ünnepséget. A Csákvári Nagyközség Önkormányzata nevében Giesz János polgármester, a Fejér megyei Szent György Kórház Csákvári Gyógyintézetének vezetője Dr. Dékány Erzsébet vezető főorvos köszönte meg az OMvH-ÁMRK-nak, Géczy Csaba igazgatónak, a helyreállításban résztvevőknek azt, hogy az ország e jelentős kastélyának helyreállításához évek óta szakmai támogatást és most újabb jelentős művészi értéket adtak a napóra helyreállításával. A legmagyarabb "angol-kert", a gróf Esterházy János igényére megépített szentimentális, tájképi kert. A Vértesalján létesített kertet tájvédelmi körzet veszi körül. A hegy felől cserszömörcés - virágos kőrises - molyhos tölgyes száraz karsztbokorerdő, az úgynevezett Haraszthegy csodálatosan színes élővilága, a völgy felől az Ávorsai-rét nedvesebb síkja egyaránt a park részeként él a napjainkig. Az építők célja volt, hogy ne lehessen tudni egyértelműen hol fejeződik be az épített park és hol kezdődik a környező erdő, a táj. Az első kertterveken már fel van tüntetve a kor kertépítészetének divatos építménye, a műbarlang (grotta). Tatai édesvízi mészkőből, a térszín felett építették meg úgy, hogy a hatalmas sziklakövek értékesebb cseppkőszerű képződményekkel ékes oldala díszítette a földszinti barlangot. Lépcső vezet az építmény tetejére. Kívülről is föl lehet jutni csigavonalban épített lépcsőn a "mennyországnak" nevezett tetőre, ahonnan öt méter magasságból szép kilátás nyílik az épített kertre a "mennyei tájra", a távolban kéklő Vértes hegységre. A földszinti barlangot - mert lent van és sötét - a nép "pokolnak" nevezte el. Pedig hűtőző. Nagyszerűen illő elnevezések egy szentimentális kerti építményre. 2000. június 17-én a felújítási munka befejezésének örömére jött össze a környékbeli lakosság. A A török építmény a 19. század második felétől 1948-ig vadászkápolnaként működött. Így viszonylag jó állapotban maradt ránk. Formáját P. Rivetti eredeti Guas képéről ismerjük. A világ kertépítészeti célú építményei között is jelentős értékű. Az egykori vadaskert ma erdészeti területen áll gyepes tisztáson, mint Rivetti ábrázolásán is látható. Célunk volt, hogy az építményt eredeti formájában műemléki elvek, igények szerint állítsuk helyre és így szolgálja a hazai turizmust. A zárt, sokszögalaprajzú rész téglából épült, a mellette lévő lépcsőház durva mészkőből készült a szentimentális kertépítészeti igények szerint, és jó állapotban van. A felső szint, a tetőzet fából készült és ezért elpusztult. Az építészeti terveit az OMF keretében elkészítettük (Káldy Gyula építész és dr. Örsi Károly kertépítész) 1979-ben, majd az Állami műemlékhelyreállítási és Restaurálási Központnál a környezetének rendezési terve is elkészült. A használat érdekében az építmény közvetlen környezetében külterjes rendezés szükséges. rönkpad, tűzrakóhely, szemétgyűjtő, hulladékgyűjtő. Szükséges egy-egy férfi és nôi árnyékszék elhelyezése fából. Az építmény a Kincstár tulajdonában van. A helyi város- és természetvédő szervezetek és a római katolikus egyház az építmény kezelését vállalták, a helyi önkormányzat támogatásával. A török építményt, más néven vadászkápolnát a Pro Vértes természetvédelmi Közalapítvány elnöke, Viszló Levente vezetésével a Vértesi Erdő-és Fagazdaság Csákvári Erdészetének (Právecz Antal) anyagi és erkölcsi támogatásával állította helyre. Anyagi támogatást adott dr. Sisa József kezdeményezésére az angliai Headley Trust a magyar Hild Alapítványon keresztül. Széleskörű összefogás eredményeként a helyreállított kápolnát 2002-ben ökumenikus szertartás keretében ünnepélyesen áldották meg, a támogató szervezetek és sok helybéli jelenlétében.

Azóta is méltón szolgálja a sok természetszerető érdeklődőt, a Vértesi Tájvédelmi Területet. A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány rekonstruálta a "Gessner" házat és a kiszáradt, mesterségesen épített, duzzasztott tavat. (Egykori vízimalom a szentimentális kertben). Ebben van a tájvédelmi terület központja, szép vértesi értékeket bemutató múzeummal. Ezt az építményt a környezetvédelmi miniszter (dr. Ligetváry Ferenc) adta át 2001-ben ünnepélyesen a megye állami és politikai vezetőinek jelenlétében. Mindezekkel egyidejűleg a gyógyintézet a kezelésükben lévő kertet, annak növényzetét is ápolja, szelektálja, megújítja és az erdészeti is dolgozik területén. Bármilyen sok és jelentős munka készült el eddig, még nagyon sok tennivaló van a teljes területen a műemlékként védett angolkert, a történeti kert teljes felújítása érdekében.


Address: Csákvár, Kastélypark 1.
Openness for the public: szabadon

 
Gardens by county:

Hungary
[ Bács-Kiskun ]    [ Baranya ]    [ Békés ]    [ Borsod-Abaúj-Zemplén ]    [ Budapest ]    [ Csongrád ]    [ Fejér ]    [ Győr-Moson-Sopron ]    [ Hajdú-Bihar ]    [ Heves ]    [ Jász-Nagykun-Szolnok ]    [ Komárom-Esztergom ]    [ Nógrád ]    [ Pest ]    [ Somogy ]    [ Szabolcs-Szatmár-Bereg ]    [ Tolna ]    [ Vas ]    [ Veszprém ]    [ Zala ]   
Croatie
[ Zágráb ]    [ Krapinsko-Zagorska ]    [ Sziszek-Moslavina ]    [ Karlovac ]    [ Varasd ]    [ Kapronca-Kőrös ]    [ Belovar-Bilogora ]    [ Muraköz ]    [ Primorje-Gorski Kotar ]    [ Lika-Zengg ]    [ Isztria ]    [ Verőce-Drávamente ]    [ Pozsega-Szlavónia ]    [ Bród-Szávamente ]    [ Eszék-Baranya ]    [ Vukovár-Szerém ]    [ Zára ]    [ ©ibenik-Knin ]    [ Split-Dalmácia ]    [ Dubrovnik-Neretva ]   
Czech Republic
[ Jihočeský ]    [ Jihomoravský ]    [ Karlovarský ]    [ Královéhradecký ]    [ Liberecký ]    [ Moravskoslezský ]    [ Olomoucký ]    [ Pardubický ]    [ Plzeňský ]    [ Praha ]    [ Středočeský ]    [ Ústecký ]    [ Vysočina ]    [ Zlínský ]   
Slovakia
[ Bratislavský kraj ]    [ Trnavský kraj ]    [ Nitriansky kraj ]    [ Trenčiansky kraj ]    [ ®ilinský kraj ]    [ Banskobystrický kraj ]    [ Koąický kraj ]    [ Preąovský kraj ]   
Poland
[ Alsó-Sziléziai Vajdaság ]    [ Kárpátaljai Vajdaság ]    [ Kis-Lengyelországi Vajdaság ]    [ Kujávia-Pomerániai Vajdaság ]    [ ŁódĽi Vajdaság ]    [ Lublini Vajdaság ]    [ Lubuszi Vajdaság ]    [ Mazóviai Vajdaság ]    [ Nagy-Lengyelországi Vajdaság ]    [ Nyugat-Pomerániai Vajdaság ]    [ Opolei Vajdaság ]    [ Podlasiei Vajdaság ]    [ Pomerániai Vajdaság ]    [ ¦więtokrzyski Vajdaság ]    [ Sziléziai Vajdaság ]    [ Warmia-Mazúriai Vajdaság ]   
Romania
[ Arad ]    [ Argeş ]    [ Bacău ]    [ Bistriţa-Năsăud ]    [ Bihor ]    [ Buzău ]    [ Botoşani ]    [ Brăila ]    [ Braşov ]    [ Dolj ]    [ Dâmboviţa ]    [ Alba ]    [ Galaţi ]    [ Gorj ]    [ Giurgiu ]    [ Harghita ]    [ Hunedoara ]    [ Ialomiţa ]    [ Iaşi ]    [ Ilfov ]    [ Călăraşi ]    [ Cluj ]    [ Constanţa ]    [ Covasna ]    [ Caraş-Severin ]    [ Maramureş ]    [ Mureş ]    [ Mehedinţi ]    [ Neamţ ]    [ Olt ]    [ Prahova ]    [ Satu Mare ]    [ Sibiu ]    [ Sălaj ]    [ Suceava ]    [ Teleorman ]    [ Timiş ]    [ Tulcea ]    [ Vâlcea ]    [ Vaslui ]    [ Vrancea ]   
Slovanie
[ Gorenjska ]    [ Goriąka ]    [ Jugovzhodna Slovenija ]    [ Koroąka ]    [ Notranjsko-kraąka ]    [ Obalno-kraąka ]    [ Osrednjeslovenska ]    [ Podravska ]    [ Pomurska ]    [ Savinjska ]    [ Spodnjeposavska ]    [ Zasavska ]   
Ukrainen
[ Kárpátalja ]   
 
 
Készült a  Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési valamint Kertművészeti Tanszékén
az OTKA, az NKA és a Visegrádi Alap támogatásával