Történeti Kertek Adattára
Ország:

Megye:
Település, Kert:


 
           
   
 
Szerkesztés   Új kert   Küldés   RSS
Kezdőlap -> Borsod-Abaúj-Zemplén megye kertjei -> Tolcsva  Térképes kereső
 
  Kertleírás   Képek   Térkép   Adatlap  

Tolcsva, Szirmay-Waldbott-kastélyNyomtatható változat 


A Szirmay-Waldbott kastélyt a Szirmay család építette a 17.-18. században klasszicista stílusban. A későbbi tulajdonos Waldbott Frigyes eklektikus stílusban módosította mai alakját. A földszintes épület egyszerű tagozatokkal, kellemes arányú négyoszlopos portikusszal. Az épületben ma a település általános iskolája működik.

Fésűs beépítettségű utcasorban kerítéssel övezett telken az utca vonalától beljebb álló, szabálytalan, de nagyjából T alaprajzú, földszintes kastélyépület, melynek hosszabbik szárnya észak-déli tengelyű, s az utcával párhuzamos. A lakószárny északi végéhez csatlakozik a rövidebb, kelet nyugati tengelyű, alacsonyabb tetőgerincű, egykor cselédlakásokat magába foglaló rövidebb épületszárny. A kontyolt nyeregtetőt fémlemezek fedik egy kisebb, cseréppel fedett szakasz kivételével. A lakószárny keleti homlokzatának déli végén széles rizalit található, mely egykor teraszt foglalt magába, de jelenleg üvegtéglákkal van beüvegezve. Az egykori terasz tetejét négy gazdagon tagolt fejezetű oszlop tartja. Felette balusztrád húzódik. A balusztrád négy törpepillérén kővázák állnak. A rizalit északi homlokzatában, az egykori terasztól nyugatra egy tagolt, vakolt szalagkeretes, vízszintes szemöldökpárkánnyal és könyöklőpárkánnyal gazdagított ablak, valamint egy modern ablak található. Az ettől északra eső homlokzatszakasz négytengelyes, a tengelyekben tagolt, vakolt szalagkeretes, vízszintes szemöldökpárkánnyal és könyöklőpárkánnyal gazdagított ablakok állnak. Felül az épületen körbefutó, gazdagon tagolt párkány húzódik. E homlokzatszakasztól északra található a szárny középrizalitja, melynek tengelyében timpanonos portikusz áll. A portikuszt négy kör alaprajzú oszlop, a mögötte levő homlokzati szakaszon azoknak megfelelően elhelyezkedő négy féloszlop alkotja. A timpanon háromszögmezeje üres. A portikusztól jobbra és balra eső homlokzatszakaszok három-három tengelyesek, a tengelyekben az előző homlokzatszakasznál megismert típusú ablakok állnak. Egy-egy ugyanilyen formájú vakablakot találunk a középrizalit keskeny északi és déli oldalain is. A portikusz mögötti homlokzatszakasz nyílásritmusa: a-a-A-a-a.A középső tengelyben álló ajtó, álló téglalap alakú, keretezés nélküli nyílás, felette mélyített faltükör látható. Az ajtó két oldalán egy-egy kisebb és egy-egy nagyobb, keretezés nélküli ablak látható. A középrizalittól északra eső négy tengelyes homlokzatszakasz mindenben megegyezik a középrizalittól délre esővel. Ettől a homlokzatszakasztól északra egy újabb, lépcsősen kiugró rizalitot találunk. Középső, legjobban kiugró szakasza poligonális alaprajzú. Déli oldalának tengelyében félköríves záradékú, csak a záradék mentén vakolt szalagkeretes ajtó nyílik. A ferde homlokzati szakaszokon, valamint a hátrább lévő, kevésbé kiugró rész (melynek sarkait függőleges vakolt sávok kísérik) északi és déli oldalán egy-egy tagolt, vakolt szalagkeretes, de csak szemöldökpárkánnyal rendelkező, a többinél keskenyebb ablakot találunk. Egy-egy ugyanilyen formájú és méretű, azonban háromszögű timpanonos szemöldökű ablak nyílik a poligonális rész északi és déli homlokzatán. A timpanonos ablakok felett fekvő téglalap alakú faltükör látható. A homlokzat tetején a terasz felettivel azonos formájú balusztrád húzódik. Az imént leírt szakasz és a becsatlakozó cselédszárny közötti falfelületen két nyílást találunk, közülük a déli egy tagolt, vakolt szalagkeretes, vízszintes szemöldökpárkánnyal rendelkező, de könyöklőpárkány nélküli ablak, míg az északi egy álló téglalap alakú, felülvilágítós ajtó, melynek szalagkerete nincs, szemöldökpárkánya viszont van. A cselédszárny keleti felének déli homlokzata hét tengelyes, a tengelyekben tagolt, vakolt szalagkeretes, de csak szemöldökpárkánnyal rendelkező ablakok állnak. A nyugatról számított ötödik tengelyben álló ablak kettős. A cselédszárny keleti homlokzatán két ugyanilyen ablak látható, azzal a különbséggel, hogy ezek szemöldökpárkánya a többinél magasabban helyezkedik el, a párkány és az ablakkeret között vízszintes vakolatsáv húzódik. A cselédszárny északi homlokzatát csupán öt modern ablak töri át. A szárny nyugati vége L alakban délre fordul, e szakasz cserépfedésű. A szárny nyugati, illetve a visszaforduló szakasz déli homlokzatán nincs semmiféle nyílás, a visszaforduló szakasz keleti homlokzatán is csak három, jellegtelen, fakeretes ajtót találunk. A cselédszárny nyugati szakaszának déli homlokzatán a nyílásritmus A - a - a - A. A két ajtó közül a keleti felülvilágítós. Köztük két modern ablak nyílik. A lakószárny északi szakaszának nyugati homlokzata hat tengelyes, a nyílásritmus: a-a-a-A-a-a. Az ablakok egyszerű, keretezés nélküli, gerébtokos nyílások, az ajtó ugyancsak keretezés nélküli, felülvilágítós. E szakasztól délre egy trapéz alaprajzú kiugrás következik, mely a homlokzat többi szakaszánál alacsonyabb. Nyugati és délnyugati oldalán egy-egy keretezés nélküli, gerébtokos ablak nyílik, közülük a délnyugati keskenyebb. A következő homlokzati szakasz hét tengelyében keretezés nélküli, gerébtokos ablakok állnak. Ettől délre egy, a többi homlokzatnál magasabb rizalit következik, melynek rövidebbik, északi és déli oldalain egy-egy keretezés nélküli, gerébtokos ablak, míg nyugati oldalán három álló téglalap alakú, keretezés nélküli ajtó található. Az ajtók közül a középső szélesebb. A rizaliton az épület főpárkánya övpárkányként jelenik meg. A rizalittól délre egy háromtengelyes homlokzati szakasz következik, ahol a tengelyekben ismét keretezés nélküli, gerébtokos ablakok vannak. Egy-egy hasonló, de ezeknél keskenyebb ablakot találunk a következő, poligonális alaprajzú, kiugró homlokzati szakasz északnyugati, nyugati és délnyugati oldalán. A lakószárny nyugati homlokzatának legdélebbi szakaszán öt tengelyt találunk, ezek nyílásritmusa: a-a-A-a-a. A tengelyben álló ajtó, álló téglalap alakú, tagozat nélküli kőkeretes nyílás, szemöldökpárkánnyal. A szemöldökpárkány felett kisebb, félköríves záradékú világítóablak látható. Az ablakok keretezés nélküli, gerébtokos nyílások, az északról számított harmadik ablak modern. A homlokzat ezen szakaszán a párkány helyenként golyvázott, ami arra utal, hogy a falat pilaszterek tagolták egykor, a jelek szerint a nyílások közötti falfelületeken. Ugyanez figyelhető meg a déli homlokzatán is. A déli homlokzaton jelenleg három különböző ablak nyílik. Közülük a nyugatról számított első egy álló téglalap alakú, keretezés nélküli ablak, mely félköríves fali fülkében áll, a középső modern szerkezet, míg a keletin vaslemez ablakszárny van. A homlokzat keleti negyedében kicsi, ferde síkú támpillér áll. (Forrás:muemlekem.hu)


Cím: Tolcsva, Kossuth Lajos u. 37.
Látogathatósága:

 
Kertek megyénként:

Magyarország
[ Bács-Kiskun ]    [ Baranya ]    [ Békés ]    [ Borsod-Abaúj-Zemplén ]    [ Budapest ]    [ Csongrád ]    [ Fejér ]    [ Győr-Moson-Sopron ]    [ Hajdú-Bihar ]    [ Heves ]    [ Jász-Nagykun-Szolnok ]    [ Komárom-Esztergom ]    [ Nógrád ]    [ Pest ]    [ Somogy ]    [ Szabolcs-Szatmár-Bereg ]    [ Tolna ]    [ Vas ]    [ Veszprém ]    [ Zala ]   
Horvátország
[ Zágráb ]    [ Krapinsko-Zagorska ]    [ Sziszek-Moslavina ]    [ Karlovac ]    [ Varasd ]    [ Kapronca-Kőrös ]    [ Belovar-Bilogora ]    [ Muraköz ]    [ Primorje-Gorski Kotar ]    [ Lika-Zengg ]    [ Isztria ]    [ Verőce-Drávamente ]    [ Pozsega-Szlavónia ]    [ Bród-Szávamente ]    [ Eszék-Baranya ]    [ Vukovár-Szerém ]    [ Zára ]    [ ©ibenik-Knin ]    [ Split-Dalmácia ]    [ Dubrovnik-Neretva ]   
Csehország
[ Dél-Csehországi kerület ]    [ Dél-Morva kerület ]    [ Karlovy Vary-i kerület ]    [ Hradec Králové-i kerület ]    [ Libereci kerület ]    [ Morva-Sziléziai kerület ]    [ Olomouci kerület ]    [ Pardubicei kerület ]    [ Plzeňi kerület ]    [ Prága ]    [ Közép-Csehországi kerület ]    [ Ústí nad Labem-i kerület ]    [ Vysočina kerület ]    [ Zlíni kerület ]   
Szlovákia
[ Pozsonyi ]    [ Nagyszombati ]    [ Nyitrai ]    [ Trencséni ]    [ Zsolnai ]    [ Besztercebányai ]    [ Kassai ]    [ Eperjesi ]   
Lengyelország
[ Alsó-Sziléziai Vajdaság ]    [ Kárpátaljai Vajdaság ]    [ Kis-Lengyelországi Vajdaság ]    [ Kujávia-Pomerániai Vajdaság ]    [ ŁódĽi Vajdaság ]    [ Lublini Vajdaság ]    [ Lubuszi Vajdaság ]    [ Mazóviai Vajdaság ]    [ Nagy-Lengyelországi Vajdaság ]    [ Nyugat-Pomerániai Vajdaság ]    [ Opolei Vajdaság ]    [ Podlasiei Vajdaság ]    [ Pomerániai Vajdaság ]    [ ¦więtokrzyski Vajdaság ]    [ Sziléziai Vajdaság ]    [ Warmia-Mazúriai Vajdaság ]   
Románia
[ Arad ]    [ Argeş ]    [ Bákó ]    [ Beszterce-Naszód ]    [ Bihar ]    [ Buzău ]    [ Botoşani ]    [ Brăila ]    [ Brassó ]    [ Dolj ]    [ Dâmboviţa ]    [ Fehér ]    [ Galaţi ]    [ Gorj ]    [ Giurgiu ]    [ Hargita ]    [ Hunyad ]    [ Ialomiţa ]    [ Iaşi ]    [ Ilfov ]    [ Călăraşi ]    [ Kolozs ]    [ Konstanca ]    [ Kovászna ]    [ Krassó-Szörény ]    [ Máramaros ]    [ Maros ]    [ Mehedinţi ]    [ Neamţ ]    [ Olt ]    [ Prahova ]    [ Szatmár ]    [ Szeben ]    [ Szilágy ]    [ Suceava ]    [ Teleorman ]    [ Temes ]    [ Tulcea ]    [ Vâlcea ]    [ Vaslui ]    [ Vrancea ]   
Szlovénia
[ Gorenjska ]    [ Goriąka ]    [ Jugovzhodna Slovenija ]    [ Koroąka ]    [ Notranjsko-kraąka ]    [ Obalno-kraąka ]    [ Osrednjeslovenska ]    [ Podravska ]    [ Pomurska ]    [ Savinjska ]    [ Spodnjeposavska ]    [ Zasavska ]   
Ukrajna
[ Kárpátalja ]   
 
 
Készült a  Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési valamint Kertművészeti Tanszékén
az OTKA, az NKA és a Visegrádi Alap támogatásával